• кодът CVV/CVC (Card Verification Value/Code) е обикновено трицифрен и се намира върху задната страна на картата до полето за подпис