• Вашата карта няма разрешение за онлайн транзакции (обърнете се към Вашата банка)
  • грешно попълнени данни от картата
  • недостатъчни финансови средства в сметката
  • нисък дневен лимит за онлайн транзакции (обърнете се към Вашата банка, проверете в интернет банкирането)
  • прекратена връзка от наша страна или от страна на Вашата банка