Уважаеми клиенти, Посещението във физическите ни магазини се осъществява със зелен сертификат, PCR или антигенен тест.

Предявяване на рекламация

Намери някакъв дефект на стоката?

Не се тревожи. Стоката ни има 24 месечна законова гаранция, ако не е посочено друго в уеб страницата ни или в гаранционната карта на продукта. Законовата гаранция започва да тече от деня, в който получиш стоката и се удължава с времето, в което е върната за поправка. В случай, че стоката се смени с нова (в рамките на законовата гаранция), започва да тече нова гаранция от получаването на новата стока.