Предявяване на рекламация

Намери някакъв дефект на стоката?

Не се тревожи. Стоката ни има 24 месечна законова гаранция, ако не е посочено друго в уеб страницата ни или в гаранционната карта на продукта. Законовата гаранция започва да тече от деня, в който получиш стоката и се удължава с времето, в което е върната за поправка. В случай, че стоката се замени с нова (в рамките на законовата гаранция), започва да тече нова гаранция от получаването на новата стока.