Закупена стока във физически магазин:

Може да предявиш рекламация лично в магазина, откъдето си закупил/а стоката.

Заедно със стоката е необходимо да представиш съответната касова бележка и фактура (ако има издаденa такава).

В магазина ще попълним заедно с теб протокола за рекламация и впоследствие колегите ще те уведомят най-късно до 30 дни за резултата от рекламацията и следващите стъпки.