Полезни съвети

 

Това е често срещан проблем, който можем лесно да избегнем само чрез връзването на обувките. Започваме с едната връзка като я вкарваме в първата дупка, продължаваме с вкарване в противоположната по-горна дупка и след това в противоположната дупка на същото ниво - повтаряме, докато не стигнем до последната дупка в горната част на обувката. Втората връзка е по-лесна, защото я вкарваме само в първата и последната противоположна дупка. Необходимо е първата страна на връзките да е по-дълга от втората, защото втората минава само през 2 дупки. Този начин на връзване повдига предната част на обувките над пръстите и същевременно гарантира здраво фиксиране.