Полезни съвети

 

Започнете да завързвате обувката си отдолу, както обикновено, като изравните връзките през долните дупки. Кръстосайте връзките и ги вкарайте нормално във втората дупка. Тук е най-важната част - изведете връзките директно нагоре по обувката (без да пресичате езика) в следващия ред дупки, като оставите свободна зона в средата на обувката. Продължавайте да връзвате кръстосано, докато стигнете до върха.